Persidangan Kebangsaan Capaian Maklumat dan Pengurusan Pengetahuan 2008 (CAMP 08)

Venue: Kuala Lumpur

Location: Kuala Lumpur, Malaysia

Event Date/Time: Mar 18, 2008
Paper Submission Date: Jan 15, 2008
Report as Spam

Description

Persidangan ini menyediakan satu forum kepada industri dan akademik untuk berkongsi idea dan pengalaman di dalam penghasilan produk penyelidikan , rekabentuk dan pembangunan aplikasi dalam bidang capaian maklumat dan pengurusan pengetahuan.

Venue