Strategisk Planering för flexibla och hållbara skolmiljöer

Venue: Stockholm

Location: Stockholm, Sweden

Event Date/Time: May 21, 2008 End Date/Time: May 23, 2008
Report as Spam

Description

Flexibla rum för framtidens fysiska inlärningsmiljöer har idag stort fokus. Behovet av att använda skolans lokaler även efter skoltid har ökat och dagens pedagogik ställer stora krav på både mindre grupprum med avskildhet och stora salar..

Venue