Zarz±dzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka

Venue: Wroc³aw

Location: Wroc³aw, Wroc³aw, Poland

Event Date/Time: May 18, 2009 End Date/Time: May 18, 2009
Report as Spam

Description

X konferencja z cyklu: Zarz±dzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka odbêdzie siê w terminie 18-20 maja 2009 roku Zapraszamy w szczególno¶ci naukowców i praktyków, których obszary zainteresowañ obejmuj± nastêpuj±ce zagadnienia: Zarz±dza

Venue

Wroc³aw
Wroc³aw
Wroc³aw
Poland
MORE INFO ON THIS VENUE