Hotel Legoland

Aastvej 10, DK – 7190
Billund
Denmark