Complex Hall of zhongshan Expo Center ,Zhongshan

No.6,BoAi Road,Gangkou Town, Zhongshan City,Guangdong Province,China
guangzhou
Guangdong
China