Kompleks Kejuruteraan, UiTM Shah Alam, Malaysia

Faculty of Civil Engineering, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, 40450, Selangor, Malaysia
Shah Alam
Selangor
Malaysia