Hangzhou, China

Hangzhou Blossom Water Museum Hotel
Hangzhou
China