Shem Creek Inn

1401 Shrimp Boat Ln
South Carolina
United States