Howard Johnson Inn Yuma

3181 S 4th Ave
Yuma
Arizona
United States