Milpitas/Silicon Valley Travelodge

378 W Calaveras Blvd
Milpitas
California
United States