Renaissance Naples Mediterraneo

Via Ponte Di Tappia 25
Naples
Italy