Novotel Athenes

4-6, Michail Voda Et Makedonias
Athens
Greece