Titania Hotel

52 Panepistimiou Avenue
Athens
Greece