Hotel Indigo Miami Lakes

7601 Miami Lakes Drive
Miami Lakes
Florida
United States