Tryp Hotel Dortmund

Emil-Figge-Strasse 41
Dortmund
Germany