Hotel Graf Moltke Novum

Steindamm 1
Hamburg
Germany