Fairbridge Inn Express

211 S Division Street
Spokane
Washington
United States