Hilton Hurghada Plaza

Gabal El Hareem Main Street
Hurghada
Egypt