Albany - Days Inn Schenectady

167 Nott Ter
Schenectady
New York
United States