Princeton-Days Inn

2238 Main St
Princeton
Illinois
United States