Novotel Leipzig City

Goethestr. 11
Leipzig
Germany