The Oberoi, New Delhi

Dr Zakir Hussein Marg
New Delhi
India