New World Hotel Beijing

Hujia Lou Chao Yang Qu
Beijing
China