Holiday Inn at The Plaza

1 E 45th St
Kansas City
Missouri
United States