Days Inn Statesboro

616 Fair Rd
Statesboro
Georgia
United States