InterContinental Hotel

#2A, Bolshaya Zhytomirskaya Street
Kiev
Ukraine