Econo Lodge Allentown

2115 Downyflake Ln
Allentown
Pennsylvania
United States