Airotel Alexandros Hotel

8 Timoleontos Vassous Street
Athens
Greece