Royal Park Hotel

211 Nihonbashi-kakigarach
Tokyo
Japan