Newton-Days Inn

1605 W 19th St S
Newton
Iowa
United States