Sonesta Pharaoh Beach Hurghada

Safaga Road
Hurghada
Egypt