Jinrong International Hotel

2750 Gong He Xin Road
Shanghai
China