Days Inn Elko Nv

1500 Idaho St
Elko
Nevada
United States