Holiday Inn Tianjin

288 Zhong Shan Rd Hebei District
Tianjin
China