Thon Hotel Hammerfest

Strandgata 2-4
Hammerfest
Norway