Hotel JAL City Sendai

1-2-12 Kakyoin, Aoba-ku
Sendai
Japan