Hampton Inn Portage

6353 Melton Rd
Portage
Indiana
United States