Quality Inn

2075 E Tipton St
Seymour
Indiana
United States