Schlosshotel Kronberg

Hainstrasse 25
Kronberg
Germany