YOKOHAMA ROYAL PARK HOTEL

2-2-1-3 MINATOMIRAI
Yokohama
Japan