Novotel Centara Hat Yai

3 Sanehanusorn Road
Hat Yai
Thailand