Jin Jiang Park Hotel

170 Nanjing Road West
Shanghai
China