Schlosshotel Bad Wilhelmshoehe

Schlosspark 8
Kassel
Germany