Kunming Jin Jiang Hotel

98 Beijing Road South
Kunming
China