Hotel Metropolitan Tokyo

1-6-1 Nishi-ikebukuro
Tokyo
Japan