Rihga Royal Hotel Kyoto

Horikawa Shiokoji Shimogyo Ku
Kyoto
Japan