Days Inn Lehi Ut

280 N 850 E
Lehi
Utah
United States