Hampton Inn Alamogordo

1295 Hamilton Road
Alamogordo
New Mexico
United States