Hotel New Hankyu Tokyo Tsukiji

8 Akashi
Tokyo
Japan