Comfort Inn & Suites at Stone Mountain

5355 Stone Mountain Hwy
Georgia
United States